Utsläppen från egen uppvärmning av bostäder och lokaler i landet har minskat från 9,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter till 0,88 miljoner ton mellan 1990 och 2018.

Teknik i form av värmepumpar, biobaserad fjärrvärme och energieffektiviseringar är de tre faktorer som främst minskat utsläppen.

Det här resulterar i att sektorn stod för två procent av Sveriges totala utsläpp 2018. Växthusgasutsläppen var fyra procent lägre 2018 jämfört med året innan.

Källa: Naturvårdsverket

Kommersiella- och offentliga lokaler och bostäder stod 2018 för en ungefär lika stor andel av utsläppen, vilket var 40 procent vardera. Båda områdena har haft betydande utsläppsminskningar sedan 1990, även om bostäder har haft den största med hela 94 procent, rapporterar VVS-Forum.

För kommersiella- och offentliga lokaler var minskningen 86 procent. Lokaler inom skogs- och jordbruk har minskat utsläppen med 55 procent från en redan låg utsläppsnivå 1990.

Läs mer hos Naturvårdsverket.

Bild: Öbacka strand, Umeå. Licenserad enligt Wikimedia Commons.