Det blir allt fler och större solcellsparker i Sverige. Till våren sätts spaden i backen utanför Strängnäs. Väl färdig blir den Sveriges största solcellspark.

Idag har de 13 största solcellsparkerna i Sverige en sammanlagd installerad kapacitet på drygt 23 megawatt, enligt branschorganisationen Svensk Solenergi. Så i jämförelse med detta är den blivande solcellsparken utanför Strängnäs, som på egen hand får en kapacitet på 20 megawatt, en gigant.

Totalt ska 50000 solpaneler monteras på cirka 45 hektar i detta projekt som beställts av bostadsbolaget HSB med Energiengagemang som ansvarig entreprenör. Prislappen kommer att landa på cirka 100 miljoner kronor. Finansieringen ska ske genom att HSB:s bostadsrättsföreningar i Södermanland får köpa andelar i parken. Elpriset väntas hamna på dryga 40 öre per kilowattimme exklusive skatter och elnätskostnader, skriver Dagens Industri.

– Målet är inte maximal ekonomisk avkastning. Men vinsterna är ändå stora eftersom vi kan ge en fantastisk medlemsnytta där bostadsrättsföreningarna kan köpa solel till ett långsiktigt förmånligt pris, säger Jon Leo Rikhardsson som är vd på HSB Södermanland till Dagens Industri.

I mars 2020 planeras etapp ett på 14 megawatt sätta igång och då sätts spaden i backen längs E20 i höjd med Härad. Driftsättning väntas till sommaren.

Årsproduktionen beräknas till 18000 megawattimmar, vilket motsvarar årselanvändningen för 7500 lägenheter, och redan då blir parken Sveriges största. Den ledningen kommer att utökas ytterligare vid bygget av etapp två på ytterligare sex megawatt.

Nyheten om den här rekordstora solcellsparken kommer bara några veckor efter beskedet om att en ny solcellspark på 12 megawatt ska byggas utanför Linköping nästa år. Denna solcellspark skulle ha blivit Sveriges överlägset största men den har också byggstart i mars vilket gör att den ser ut att bli blott näst störst redan innan det första spadtaget.

– Det är roligt att siffran man relaterar till nästan har dubblats på några veckor från 12 till 20 megawatt. Det är en ordentlig skjuts framåt som så klart påverkar hela branschen, säger Anna Werner som är vd för branschorganisationen Svensk Solenergi till Ny Teknik.

Både Anna Werner och Energiengagemangs vd Johan Skördare tror att vi befinner oss mitt i ketchupeffekten.

– Jag tror och hoppas att vi blir omsprungna. Det är mest en fråga om när, säger Johan Skördare till Ny Teknik.

Förteckning över fler stora solcellsparker i Sverige

Sedan 2014 har dett skett en kraftig utbyggnad av solenergi i Sverige. Här listas de största anläggningarna.

2014: Mälarenergi/KP, Västerås. 1,1 MW.

2015: Arvika Kraft, Arvika. 1,0 MW.

2016: Varberg Energi, Tvååker. 2,7 MW.

2016: Klararenewable, Kjula. 1,1 MW.

2017: Öresundskraft, Helsingborg. 0,3 MW (planerad utbyggnad till 2,0 MW).

2017: ETC El, Katrineholm. 1,5 MW.

2018: Kalmar Energi, Kalmar flygplats. 1,5 MW (planerad utbyggnad till 3,0 MW).

2018: Luleå Energi, Luleå. 0,7 MW.

2018: Göteborgs Energi, Säve flygplats. 5,5 MW.

2019: Affärsverken, Karlskrona. 0,6 MW (planerad utbyggnad till 6,0 MW).

2019: Brinkarna, Hudiksvall. 0,6 MW (planerad utbyggnad till 1,1 MW).

2019: Vallebygdens Energi, Hornborgarsjön. 1,0 MW.

2019: Sparbanken Skåne, Sjöbo. 5,8 MW.

2020: Eneo Solutions, Linköping. 12 MW.

2020: HSB, Strängnäs. 20 MW.

Källa: Svensk Solenergi

Solcellsstatistik 2018

Enligt aktuell statistik från Energimyndigheten har vi nu i Sverige installerat mer än 410 megawatt solel fördelat på drygt 25000 solcellsanläggningar, varav 180 megawatt, eller 44 procent, och drygt 10000 anläggningar, eller 40 procent, installerades under 2018.

Till skillnad från tidigare redovisad statistik, som togs fram inom IEA PVPS, är denna nya statistik baserad på uppgifter från elnätbolagen. Det innebär att den nya statistiken inte är direkt jämförbar med statistiken från IEA PVPS, men eftersom rapporterna från elnätbolagen blir mer och mer tillförlitliga bör de ge en bättre bild av verkligheten.

Läs mer om statistiken på energimyndigheten.se och i den officiella statistikdatabasen.