📉 Sveriges koldioxidutslĂ€pp minskar med 10 procent under 2020

UtslÀppen av koldioxid har minskat med 10 procent under 2020 i Sverige, enligt preliminÀra berÀkningar frÄn Global Carbon Project.

📉 Sveriges koldioxidutslĂ€pp minskar med 10 procent under 2020

BÄde vÀgtransporter och flygresor har minskat kraftigt i stora delar av vÀrlden pÄ grund av pandemin. En effekt av detta Àr en omfattande minskning av koldioxidutslÀpp frÄn förbrÀnningsmotorer.

Global Carbon Project, som Àr ett internationellt forskningsprojekt, rapporterar att Sveriges utslÀpp minskade med cirka 25 procent under april. Totalt under Äret Àr den preliminÀra berÀkningen en minskning med 10 procent.

Globalt minskade utslÀppen med sju procent enligt den studie som publicerats i Earth System Science Data. Minskningen i EU Àr 11 procent och i USA 12 procent.

Kina, som stÄr för mer Àn en fjÀrdedel av de globala koldioxidutslÀppen, berÀknas ha minskat sina utslÀpp med 1,7 procent under 2020.