🇬🇧 Storbritannien producerar mer elektricitet från förnybart än fossilt

För första gången sedan Storbritanniens första elkraftverk öppnade år 1889 producerades mer el från förnybara källor än fossila, under juni, juli och augusti.

🇬🇧 Storbritannien producerar mer elektricitet från förnybart än fossilt

För första gången sedan Storbritanniens första elkraftverk öppnade år 1889 producerades mer el från förnybara källor än fossila. Detta skifte skedde under juni, juli och augusti, rapporterar Carbon Brief.

Mängden elektricitet som Storbritannien producerar via fossila bränsen har halverats på ett årtionde, från runt 80 procent år 2010 till under 40 procent idag. Samtidigt har det skett en fyrdubbling i elproduktion från förnybara källor.

Vindkraft står nu för 20 procent av den totala produktionen medan olja och kol bidrar med mindre än en procent.

Denna uppåtgående trend av förnybara energikällor syns på flertalet platser i världen. Sverige har sedan flera år tillbaka fått mer än 50 procent av sin elektricitet från förnybara källor där resterande del i stort sett helt består av kärnkraft.

Den interaktiva grafen visar kvartalsvis elproduktion i Storbritannien mellan 2009 och tredje kvartalet 2019 i terawatt-timmar. Fossil elproduktion (kol, olja och gas) visas i blått och förnybart i rött (vind, biomassa, sol och vattenkraft)

Källor: BEIS Energy Trends och Carbon Briefs analys av data från BM Reports. Grafen är gjord av Carbon Brief med hjälp av Highcharts.