El från solen står fortfarande för en mycket liten del av den totala elproduktionen i Sverige men ökar kraftigt. Under 2019 ökade solelen i landet med nästan 70 procent och tillväxten ser ut att fortsätta. Energimyndigheten förutspår en ökning till 20 gånger dagens produktion.

I Sverige och många andra länder i världen är det främst två faktorer som gjort att solenergi vuxit så kraftigt: ett snabbt fallade pris på solceller samt olika former av bidrag och subventioner.

– Solel är den grönaste form av el som går att tillverka. Och ska vi ha en förnybar omställning och en ökad elanvändning från 140 till 190 eller 200 terawattimmar om året så måste det tillföras ny grön energi. Då är solel ett väldigt bra alternativ, säger Johan Skördare, vd på projektören Energiengagemang till SVT.

Global tillgång på förnybar el växer snabbare än förväntat och kan öka med 50 procent de kommande fem åren. Det här drivs främst av ökningen av solel.

Internationella energirådet IEA rapporterar att projekt inom sol, vind och vattenkraft nu rullas ut i den snabbaste takten på fyra år.

I sin senaste rapport förutspår IEA att billig solel kan innebära att det till 2024 finns 600 gigawatt kapacitet installerat på jorden, vilket är nästan dubbelt så mycket som hela Japans el-kapacitet. Totalt väntas förnybar el växa med 1200 gigawatt de kommande fem åren, vilket motsvarar hela USA:s el-kapacitet.

⁉️ Warp Green Tech drivs av en icke vinstdrivande stiftelse. Vill du stötta vårt arbete med att sprida faktabaserad optimism och få tillgång till mer av det vi gör? Läs mer om hur du blir medlem!