☀️ Skandinaviens största solcellspark byggs i Skåne

Vind- och solkraftsföretaget European Energy planerar nu bygget av en 240 hektar stor solcellspark i Svedberga strax utanför Helsingborg.

☀️ Skandinaviens största solcellspark byggs i Skåne

Vind- och solkraftsföretaget European Energy planerar nu bygget av en 240 hektar stor solcellspark i Svedberga strax utanför Helsingborg.

Det som inväntas är nu att Länsstyrelsen Skåne och Helsingborgs kommun fattar de beslut som krävs för att fö̈rnyelsebar el från solcellsanläggningen ska kunna kopplas in på det skånska elnätet kring årsskiftet 2021/2022.

– En stor del av lösningen på klimatutmaningen finns redan i överflöd, i form av den billigaste formen av energi – solenergi. Inget annat landskap i Sverige erbjuder lika goda möjligheter för storskalig solkraftsproduktion som Skåne. Vår förhoppning är att vi i dialog med ansvariga myndigheter ska kunna utforma anläggningen så att den redan om drygt ett år ska kunna ge ett väsentligt tillskott av grön el till Skåne, säger Gustaf Ekberg, Projektchef European Energy Nordöstra Europa i ett pressmeddelande.

– Vi har en ambition att hitta mark till tio sådana här parker till i södra Sverige. Vår vd:s ambition är att bygga 1000 megawatt per år, i Europa, säger Gustaf Ekberg vidare.

Fakta kring den planerade solcellsanläggningen i Svedberga:

  • Anläggningen kommer att producera 100 procent förnybar el, med en maxeffekt av 170 MW.
  • Anläggningen blir ett viktigt tillskott till energiförsörjningen i västra Skåne och en del av lösningen på de problem som finns vad gäller bristande överföringskapacitet från det nationella stamnätet. Då det finns ledig kapacitet i det regionala elnätet kommer energin från solcellsanläggningen omedelbart komma skåningar till del.
  • Elproduktionen kommer att uppgå till drygt 205 GWh per år. Det motsvarar nästan 5 procent av vad Barsebäcksverken producerade eller årsförbrukningen för drygt 10 000 villor.
  • Solcellsparken i Svedberga byggs utan någon offentligt finansiering och den el som produceras kommer direkt kunna ansluta till det existerande kraftnätet utan att det tillkommer kostnader för Skånes skattebetalare.
  • Den yta för solpaneler som kommer att tas i anspråk på Svedberga gård utgör ca 240 hektar åkermark, men endast 30 procent upptas av solcellspaneler. Runt panelerna brukas marken som bete, vall eller ängsmark vilket skapar mångfald för djur, insekter och fåglar.
  • Solcellsanläggningen kommer att inramas med växtlighet, så att anläggningen i största möjliga utsträckning anpassas till landskapsbilden.
  • När anläggningen är uttjänt, efter cirka 30 år, kan området återgå till dess tidigare funktion som jordbruksmark.