Om Green Tech

Klimatförändringar kräver samhällsförändringar. Men vi börjar inte från ruta noll. Förändringarna är redan igång. Digitalisering, automatisering och effektivisering sker redan runt omkring oss och tillsammans har de en enorm kraft att skapa bättre och mer hållbara samhällen som inte begränsar vår frihet eller våra livsval.

I Warp Green Tech råder totalförbud mot domedagsprofeter. Vi har ett vetenskapligt förhållningssätt till klimatförändringarna men är trötta på ångest och moraliserande. Istället för hot ser vi det som en drivkraft att ställa om till något mycket bättre.

Delar du denna bild? I så fall är du varmt välkommen som prenumerant. Det kostar ingenting, ger dig möjlighet att delta på meetups och andra aktiviteter och håller dig uppdaterad med ett återkommande nyhetsbrev om grön teknik.

Warp Green Tech består av följande delar:

  • En rapport som kontinuerligt uppdateras och som du på den här sajten kan läsa i artikelform
  • En kostnadsfri prenumeration – som du är varmt välkommen att teckna upp dig på
  • Meetups och aktiviteter – som du som prenumerant får möjlighet att delta i

Om våra artiklar

I Warp Green Techs artiklar om klimatet i allmänhet och grön teknik i synnerhet utlovas total avsaknad av orden kris, katastrof, hot, domedag och apokalyps.

I enlighet med stiftelsen Warp Institutes riktlinjer fokuserar vi helt och hållet på möjligheter och lösningar, för det finns många sådana inom klimatområdet. De tekniska lösningar som kan lösa våra svåraste klimatutmaningar linjerar också med ökat välbefinnande, högre livskvalitet och möjligheten för oss människor att få mer makt över våra egna liv.

Syftet med denna sajt är att:

  • ge en övergripande kartläggning av vad som redan har gjorts, görs nu och inte minst vilka initiativ som är på gång inom grön teknik, i synnerhet i Sverige
  • lyfta fram den positiva aspekten av den enorma innovation och bredd av lösningar som pågår inom alla samhällets sektorer med fokus på hållbarhet
  • visa på vilken utveckling som är möjlig framåt
  • inspirera till möjligheten att skapa en ljus framtid och starta en diskussion om hur vi kan komma dit

Om Warp Institute

Stiftelsen Warp Institute bygger världens största community för optimister. Vi ser på område efter område hur det som en gång var dyrt och svårt, som det var brist av, blir billigt och tillgängligt för många fler.

Något som det fortfarande råder brist på, i alla fall i Sverige och stora delar av västvärlden, är optimism. Dubbelt så många svenskar ser negativt på framtiden än som ser positivt på den.

Genom att samla minst en miljon optimister i ett community vill vi göra världen mer optimistisk och visa allt som går rätt i världen, det som Hans Rosling så pedagogiskt och underhållande visade oss. Vi tror också att det i en sådan samling människor kommer att uppstå väldigt spännande idéer. Dessa idéer vill vi hjälpa till att förverkliga.

Stiftelsen Warp Institutes mål är att ge människor en positiv syn på framtiden och påskynda utvecklingen mot en bättre framtid.

Om redaktionen

Redaktionen består av volontärer som löpande skriver och publicerar artiklar på denna sajt, på Warp News och i Facebook-gruppen Warp News.

Chefredaktör och stiftelseledamot: Magnus Aschan

Redaktör, medgrundare och stiftelseordförande: Mathias Sundin

Skribenter: Paddy Kelly, Rich Spuller, Ola Rask, Per Söderström, Linn Winge och Christoffer Skageby.

Redaktionsråd: Christofer Littorin, Henrik Ahlén, Magdalena Pfaffl, Patrik Nyström, Tomas Wahlgren och Waldemar Ingdahl

Kontakta oss

Kontakta redaktionen genom att maila till magnus.aschan@warpinstitute.com.