Nu har The Nordic Report 02 släppts, en rapport som fokuserar på de Nordiska länderna och FN:s globala hållbarhetsmål 12, hållbar produktion och konsumtion.

Vi här uppe i norr har kommit långt inom detta viktiga område och utöver att bli ännu bättre är vi i en position där vi kan inspirera andra länder. Det menar Helena Uesson som är Projektutvecklare för Sustainordic och medförfattare till The Nordic Report 02.

​– Ett begynnande systemskifte pågår i de nordiska länderna, vilket är utgångspunkten för Sustainordic som inspirerar med goda exempel och fördjupande expertintervjuer. The Nordic Report 02 är en sammanfattande omvärldsbevakning och djupdykning inom FN:s globala mål 12, hållbar produktion och konsumtion, och syftar till att sprida kunskap om nordisk hållbar produktion och konsumtion i enlighet med Agenda 2030. I Norden har vi kommit en bra bit på vägen och The Nordic Report 02 är en viktig kanal för att kommunicera och nå ut, både internationellt och nationellt. Vi vill inspirera fler länder till att göra mer, på nya sätt.

I rapporten står det bland annat att läsa att "Trovärdighet och hopp, nya förebilder och goda berättelser blir allt viktigare. Det behövs kunskap och innovation, ledarskap och politiskt tydliga ramar för att nå resultat på kort och lång sikt.”. Det här citatet linjerar väldigt mycket med hur stiftelsen Warp Institute resonerar och är en av de grundläggande anledningarna till Green Tech Program. Helena Uesson utvecklar resonemanget.

– Den övergripande frågan är hur olika typer av organisationer, företag och konsumenter tar sig an de stora utmaningarna inom området med hjälp av nya nationella riktlinjer, alternativa processer och metoder, mer miljövänliga material och systemförändringar inom design, kultur, arkitektur och hållbar samhällsbyggnad. Årets publikation utforskar viktiga och högaktuella ämnen såsom bio- och cirkulär ekonomi, AI, hållbar upphandling samt nudging för att nämna några. Vikten av tvärdisciplinära samarbeten för att komma vidare i arbetet mot mål 12 går som en röd tråd genom publikationen.

Helena Uesson är Projektutvecklare för Sustainordic och medförfattare till The Nordic Report 02 (Foto: Daniel Engvall).

Så, vilken roll har de nordiska länderna och Sverige i synnerhet när det kommer till hållbar produktion och konsumtion? Vi är ju relativt små länder, hur kan vi påverka i världen?

– Konsumtionsfrågan sträcker sig från det egna inköpet av dagligvaror till den samlade offentliga upphandlingen. Hur kan specifika resurser användas som verktyg för att ställa om till en mer hållbar konsumtion samt påverka producenter att ställa om till en hållbar produktion? Liksom att via det egna inköpet av produkter och tjänster bli mer medveten om de val man gör och om hur de påverkar klimatet för att sedan via plånboken påverka producenter och butiker. Vilka ideal styr konsumtionen idag och hur kan de förändras mot en mer hållbar konsumtionskultur?

Helena Uesson menar att vi ligger långt fram avseende dessa frågor och att vi har energi och möjlighet, och ekonomiska möjligheter, på lång sikt att lägga vårt fokus på hållbarhet i Norden på grund av det välstånd vi har.

Är vi i position att inspirera andra delar av världen? Ni skriver ju i rapporten att "Inget enskilt land kan påverka de globala målen särskilt mycket på egen hand.”.

– Absolut! De nordiska länderna behöver stå enade inför den stora utmaningen att förändra konsumtionsvanor och förbättra produktionsprocesser. Vi behöver lära och inspireras av varandra samt fungera som "föregångsländer" internationellt. Samtidigt har vi i de nordiska länderna ett högt globalt fotavtryck som behöver minskas. För detta behövs det utvecklas nya metoder och modeller kring hållbarhet och vi behöver bli mer medvetna om hur vi konsumerar smartare och mer miljömässigt.

Läs hela rapporten här!

Detta är Sustainordic

Sustainordic är en plattform och ett nätverk med syfte att främja hållbar konsumtion och produktion. Projektet finansieras av Nordiska ministerrådet och ska huvudsakligen sprida nordiska kunskaper och erfarenheter internationellt. Projektet tar sin utgångspunkt i FN:s globala mål 12 i Agenda 2030 och medverkande är ArkDes och Form/Design Center i Sverige, Design Forum Finland, DOGA i Norge, DAC, Dansk Arkitektur Center i Danmark samt Iceland Design Centre. Initiativtagare och projektägare till Sustainordic är ArkDes och Form/Design Center. ArkDes är projektets förvaltningsorgan.