♻️ Nu är förnybart störst inom EU

♻️ Nu är förnybart störst inom EU

Förnybar el är nu störst inom den Europeiska Unionen. Under första halvåret 2020 stod förnybara energikällor för 40 procent av elförsörjningen.

En ny rapport från den Londonbaserade tankesmedjan Ember visar att vind, vatten, sol och bioenergi under årets första sex månader producerat 40 procent av EU:s el-behov.

Enligt rapporten ökade den förnybara elen med 11 procent mellan januari och juni 2020. Utvecklingen drivs bland annat av nyinstallationer av sol- och vindenergi. Dessa två kraftslag stod själva för 21 procent av elproduktionen inom EU som helhet och betydligt mer i vissa EU-länder.

Fossila bränslen tappade med 18 procent vilket dels beror på ökningen av det förnybara, dels på minskad efterfrågan till följd av coronaviruset. För nio år sedan var den fossila produktionen dubbelt så stor som den förnybara.

Rapporten lyfter fram följande som de viktigaste resultaten:

Förnybar elproduktion överskred för första gången någonsin fossilproduktion . Under första halvåret 2020 genererade förnybara energikällor - vind, sol, vatten och bioenergi - 40% av EU-27: s el, medan fossila bränslen genererade 34%.
Förnybar energi ökade med 11% . Detta drevs av nya vind- och solinstallationer och gynnsamma förhållanden under en mild och blåsig start på året. Vind och sol ensamt slog rekord med 21% av Europas totala elproduktion och nådde ännu högre penetration i Danmark (64%), Irland (49%) och Tyskland (42%). Även om elnätet har klarat sig bra med rekordproduktion av vind- och sol belyser negativa priser oflexibilitet i utbud och efterfrågan som måste hanteras.
Fossila bränslen minskade med 18%. Fossilt pressades på två fronter: genom stigande förnybar produktion och en 7% minskning av efterfrågan på el på grund av COVID-19. Kol tog den största smällen och sjönk med 32%. Av detta föll produktion av hårt kol (hard coal) 34% och brunkol (lignite) 29%. Till och med gasproduktionen registrerade ett fall på 6% och minskade i elva länder. Som ett resultat sjönk koldioxidutsläppen inom EU-27:s el-sektor med cirka 23%.
Tysklands kolproduktion kollapsar och är mindre än Polens för första gången . Polen genererar nu mer koleldad energi än Tyskland, och också lika mycket som de återstående 25 EU-länderna tillsammans. Medan de flesta andra länder, inklusive Tyskland, har en plan för att fasa ut kol, har Polen ännu ingen plan.

Läs mer och fördjupa dig i Embers rapport här.