2009 trädde en ny EU-lag i kraft som innebar att länderna inom unionen stegvis skulle fasa ut traditionella glödlampor och annan belysning som kräver mycket energi. Istället skulle betydligt effektivare varianter användas, som lågenergilampor och sedermera LED-belysning.

Energimyndigheten konstaterar nu att lagen varit en stor framgång. Sedan den trädde i kraft har vi sparat cirka tre terawattimmar varje år. Det motsvarar ungefär två procent av all elförbrukning i landet.

– Lagstiftning och teknikutveckling har gått hand i hand. Marknaden hade inte klarat att göra den här omställningen på egen hand, säger Peter Bennich till P4 Jönköping.

Utfasningen – år för år

September 2009: Förbud mot alla 100-watts glödlampor, klara och matta.

September 2010: Förbud mot klara 75-watts glödlampor.

September 2011: Förbud mot klara 60-watts glödlampor.

September 2012: Förbud mot klara 40-, 25- och 15-watts glödlampor.

September 2016: Skärpta energieffektiviteskrav på riktade halogenlampor, spotlights, för nätspänning (230 volt) vilket i praktiken innebar att de fasades ut.

September 2018: Förbud mot halogenlampor för nätspänning (230 volt).